Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.przedszkole1.miastko.pl


strona główna BIP
Strona główna bip.gov.pl
strona www jednostki
Strona www jednostki
ePUAP
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
rejestr zmian treści BIP
Rejestr zmian treści
strona o wysokim kontraście dla niedowidzących
Wysoki kontrast

Nazwa dokumentu/kataloguData dodania
Rekrutacja do projektu pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego..."2020-06-19 11:40:43
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w okresie wakacyjnym  (dokument stracił wazność)2020-06-05 12:44:00
Zasday rekrutacji dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miastko na okres wakacji  (dokument stracił wazność)2020-06-05 12:42:42
Dyżur wakacyjny  (dokument stracił wazność)2020-06-05 12:40:46
Informacja dodatkowa za 2019r.2020-04-29 09:00:07
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporzadzony na dzień 31.12.2019r.2020-04-29 08:59:08
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporzadzone na dzień 31.12.2019r.2020-04-29 08:57:34
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12,2019r2020-04-29 08:55:39
Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/20212020-03-03 09:41:40
Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2020/2021  (dokument stracił wazność)2020-03-03 09:23:10