Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.przedszkole1.miastko.pl


strona główna BIP
Strona główna bip.gov.pl
strona www jednostki
Strona www jednostki
ePUAP
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
rejestr zmian treści BIP
Rejestr zmian treści
strona o wysokim kontraście dla niedowidzących
Wysoki kontrast

Pokaż zmiany w okresie czasu:


     
Nazwa dokumentu/kataloguZmieniłDataAkcja
Rekrutacja do projektu pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego..."Teresa Borowska2020-06-19 11:40:43dodanie
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w okresie wakacyjnymTeresa Borowska2020-06-05 12:44:00dodanie
Zasday rekrutacji dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miastko na okres wakacjiTeresa Borowska2020-06-05 12:42:42dodanie
Dyżur wakacyjnyTeresa Borowska2020-06-05 12:40:46dodanie
Informacja dodatkowa za 2019r.Teresa Borowska2020-04-29 09:00:07dodanie
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporzadzony na dzień 31.12.2019r.Teresa Borowska2020-04-29 08:59:08dodanie
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporzadzone na dzień 31.12.2019r.Teresa Borowska2020-04-29 08:57:34dodanie
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12,2019rTeresa Borowska2020-04-29 08:55:39dodanie
wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkolaTeresa Borowska2020-03-03 09:42:29aktualizacja
Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021Teresa Borowska2020-03-03 09:41:40dodanie
Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2020/2021Teresa Borowska2020-03-03 09:23:10dodanie
Rekrutacja uzupełniajaca do przedszkolaTeresa Borowska2020-03-03 09:21:47usunięcie
zapisy do przedszkola na rok szkolny 2019/2020Teresa Borowska2020-03-03 09:21:31usunięcie
Zarządzenie nr 226/VIII/2020 Burmistrza Miaska w sprawie wzorów o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.... w roku szkolnym 2020/2021Teresa Borowska2020-03-03 09:21:03dodanie
Zarządzenie nr 225/VIII/2020 Burmistrza Miastka w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego w roku szkolnym 2020/2021Teresa Borowska2020-03-03 09:19:04dodanie
Zarzadzenie Burmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2019 r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowanbia rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych Teresa Borowska2020-03-03 09:16:28usunięcie
Skład rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020Teresa Borowska2019-10-24 11:07:23aktualizacja
Ramowy Rozkład DniaTeresa Borowska2019-10-24 10:14:43aktualizacja
Pracownicy administracyjno-obsługowi PrzedszkkolaTeresa Borowska2019-10-24 09:57:15aktualizacja
wicedyrektorTeresa Borowska2019-10-24 09:56:37aktualizacja